چهارشنبه 05 تير 1398

 
 
 
 
 
 محفل انس با قرآن کریم با حضور حافظ بین المللی کل قرآن کریم

تاريخ  :  1397/08/28
 روز دوشنبه مورخ 28 آبان ماه محفل انس با قرآن کریم با حضور خانم حنانه خلفی 12 ساله , حافظ بین المللی کل قرآن کریم در نمازخانه برگزار گردید. حفظ شماره به شماره و صفحه آیات ، حفظ ضربدری و ابتدای آیه با صفحه از تکنیکهای ایشان است. این محفل معنوی در راستای تقریب و توسعه فرهنگ قرآنی بین دانش آموزان برگزار گردید.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :118 كيلوبايت
عرض : 854
ارتفاع : 640
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο