چهارشنبه 05 تير 1398

 
 
 
 
 
 کارگاه آموزشی فرهنگی با حضور حاج آقا ترابی

تاريخ  :  1397/10/09
 روز یکشنبه مورخ 9 دی ماه کارگاه آموزشی عقاید واحکام با حضور حاج آقا ترابی در ادامه مبحث هفته های گذشته با موضوع " تیرهای شیطان در نماز " بر گزار گردید. در این جلسه در درباره " خنده بی جا در نماز " با دانش آموزان گفتگو شد. همچنین احادیثی که در آنها تاکید بر لبخند مومن دارند نیز مواردی ذکر شد. در ادامه درخصوص حماسه نه دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نیز با دانش اموزان صحبت شد.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο