چهارشنبه 05 تير 1398

 
 
 
 
 
 تقدیر از برگزیدگان دست سازه های مجلات رشد

تاريخ  :  1398/01/21
 از دانش آموزان برگزیده دست سازه های مجلات رشد تقدیر گردید. لازم به ذکر است آثار این دانش آموزان از بین آثاری که به نمایشگاه ارائه شده بود انتخاب گردیده است.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο