شنبه 26 مرداد 1398

 
 
 
 
 
 مراسم بزرگداشت روز معلم

تاريخ  :  1398/02/15
 مراسم بزرگداشت روز معلم با حضور كليه دانش آموزان و همكاران روز شنبه 14 ارديبهشت ماه در نمازخانه برگزار شد. برنامه هاي اجرا شده در اين مراسم اهداي گل به همه همكاران توسط دانش آموزان , اجراي سرود , اجراي نمايش , پخش كليپ بود.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :75 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :79 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :66 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :76 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :83 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :84 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο