شنبه 26 مرداد 1398

 
 
 
 
 
 حضور رئيس اداره شاهد و امور ايثارگران شهر تهران در مدرسه

تاريخ  :  1398/02/16
 روز دوشنبه مورخ 98/2/16 سركار خانم جهان آرا رئيس اداره شاهد و امور ايثارگران شهر تهران به همراه كارشناس محترم اين واحد سركار خانم ياردل در دبستان شاهد حضرت زينب (س) حضوريافتند و از فضاهاي آموزشي و كلاس ها بازديدبه عمل آوردند.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :38 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :52 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο