شنبه 26 مرداد 1398

 
 
 
 
 
 *** كسب رتبه سوم منطقه اي در مسابقات نقاشي توسط صبا صميمي را به اين دانش آموز عزيز و خانواده ي محترمشان تبريك مي گوييم و آرزوي موفقيت هاي روزافزون را براي ايشان خواستاريم ***

تاريخ  :  1398/02/21


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο