شنبه 26 مرداد 1398

 
 
 
 
 
 استعدايابي رشته هاي ورزشي ژيمناستيك و تكواندو

تاريخ  :  1398/02/21
 دانش آموزان مستعد و علاقمند به رشته هاي ورزشي ژيمناستيك و تكواندو جهت تشكيل كانون هاي ورزشي طبق جدول به همراه معرفي نامه از مدرسه به سالن تختي مراجعه نمايند. لازم به ذكر است دانش آموزان جهت شركت در استعداديابي كفش و لباس ورزشي به همراه داشته باشند


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο