شنبه 26 مرداد 1398

 
 
 
 
 
 مراسم افطاري روزه اولي ها

تاريخ  :  1398/02/25
 روز سه شنبه مورخ 98/2/24 تعداد زيادي از دانش آموزان پايه سوم اولين سال روزه داري در ماه مبارك رمضان را در سالن امام زاده سيد جعفر و حميده خاتون (عليهما السلام) باغ فيض جشن گرفتند.در اين مراسم برنامه هاي زير براي دانش آموزان اجرا گرديد: خواندن نماز جماعت - مراسم افطار - اجراي سرود توسط دانش آموزان پايه سوم - برگزاري مسابقه و اهداي جوايز


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :225 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :186 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 600
اندازه :221 كيلوبايت
عرض : 600
ارتفاع : 800
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο