یکشنبه 24 شهريور 1398

 
 
 
 
 
 ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصيلي 99-98

تاريخ  :  1398/02/31
 ثبت نام مدارس شاهد در سال تحصيلي 99-98 از اول خرداد ماه در مقاطع مختلف بر اساس جدول ارائه شده آغاز خواهد شد. خانواده هاي محترم ايثارگران براي ثبت نام پايه هاي ورودي مدارس شاهد( اول دبستان ) بر اساس جدول ارائه شده و در تاريخ مذكور به سامانه سجا مراجعه نمايند.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο