سه شنبه 06 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 جلسه ديدار با اوليا پايه اول روز چهارشنبه 10 مهر ماه از ساعت 7:45 تا 9 در كلاس دانش آموزان برگزار مي گردد. ضمنا جلسه مشاوره با اولياي دانش آموزان پايه اول از ساعت 9 تا 10 در نمازخانه برگزار مي گردد

تاريخ  :  1398/07/09


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο