سه شنبه 06 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 ⚫️⚫️ السلام عليك يا بنت الحسين (ع) يا رقيه ⚫️⚫️ اولياي گرامي و دانش آموزان عزيز به مناسبت فرارسيدن شهادت حضرت رقيه (س) مدرسه در نظر دارد براي دختران عزيزمان شله زرد نذري تهيه نمايد. عزيزاني كه تمايل دارند در اين امر شركت نمايند نذورات خود را تا روز چهارشنبه 10 مهرماه به واحد پرورشي تحويل نمايند. لازم به ذكر است در صورت اضافه ماندن مبلغ نذري در مراسم بعدي استفاده مي گردد.

تاريخ  :  1398/07/09


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο