شنبه 05 مهر 1399

 
 
 
 
 
 طرح هر خانه يك حسينيه و هرخانه يك پرچم .....

تاريخ  :  1399/05/28
 دانش آموزان عزيز مي توانند جهت شركت در اين طرح عكس ها و فيلم هاي خود را از سياه پوش كردن خانه در پيام رسان شاد ارسال نمايند.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο