شنبه 05 مهر 1399

 
 
 
 
 
 ** قابل توجه اولياي گرامي پايه هاي دوم تا ششم ** خواهشمند است به دليل برگزاري جشن شكوفه هاي پايه اول در روز شنبه از مراجعه حضوري به مدرسه جهت انجام هركاري خودداري نماييد.

تاريخ  :  1399/06/13


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο