پنج شنبه 02 بهمن 1399

 
 
 
 
 
 كسب رتبه برتر منطقه در طرح جابربن حيان توسط دانش آموزان عزيز ريحانه دانش وفاطمه صدر زاده و ريحانه مهدوي را به اين عزيزان و خانواده هاي محترمشان تبريك عرض مي نماييم. اميدواريم در تمامي مراحل زندگي موفق و سربلند باشند. همچنين از سركار خانم محمدي آموزگار مربوطه وهمچنين سر كار خانم صلاحي كه در زمينه علمي نيز تلاش نمودند كمال تشكر را داريم . اميدواريم خداوند توفيقات روزافزون خود را شامل حال اين عزيزان نمايد .

تاريخ  :  1399/09/26


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :93 كيلوبايت
عرض : 1024
ارتفاع : 768
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο