دوشنبه 30 فروردين 1400

 
 
 
 
 
 بازديد رياست محترم منطقه ۵ جناب آقاي دكتر شهباز بيگي از دبستان شاهد حضرت زينب (س)

تاريخ  :  1399/12/06
 روزچهارشنبه ۶ اسفند رياست محترم منطقه ۵ جناب آقاي شهباز بيگي جهت بازديد كلاس حضوري پايه اول دبستان شاهد حضرت زينب (س) حضور پيدا كردند. ايشان ضمن تشكر و خداقوت به آموزگار محترم وگفتگو با دانش آموزان پيگير روند آموزشي شدند .همچنين مديريت مدرسه گزارشي ازفعاليتهاي مدرسه ارائه نمودندو در پايان جناب آقاي دكتر شهبازبيگي بازديدي از بخشهاي مختلف دبستان انجام دادند


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :77 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 480
اندازه :56 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 480
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο