سه شنبه 15 آذر 1401

 
 
 
 
 
 فعاليت كتابخانه دبستان شاهد حضرت زينب (س)

تاريخ  :  1401/08/17
 دسترسي گسترده به منابع اطلاعاتي و آموزشي و قابل استفاده بودن آن‌ها يكي از اهداف نظام‌هاي آموزشي است. در همين راستا، كتابخانه‌هاي مدارس، منابع اطلاعاتي و دانشي را براي مقاصد ياددهي- يادگيري و پژوهش فراهم مي‌كنند. در نظام آموزشي دنيا يك جنبه مهم پشتيباني آموزش عمومي، كتابخانه‌ مدرسه است. چون نقش مهمي در فرايند ياددهي- يادگيري دارد. به همين منظور كتابخانه دبستان شاهد حضرت زينب (س) همه روزه در ساعات تفريح پذيرايي دانش آموزان عزيز مي باشد.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :63 كيلوبايت
عرض : 556
ارتفاع : 490
اندازه :78 كيلوبايت
عرض : 633
ارتفاع : 480
اندازه :76 كيلوبايت
عرض : 627
ارتفاع : 442
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο