سه شنبه 03 مرداد 1396

اخبار

 *** توجه *** توجه ***
اولیایی که هنوز نسبت به پرداخت شهریه و تکمیل فرم ثبت نام دانش آموز خود اقدام نکرده اند لطفا تا پایان تیر ماه ثبت نام خود را قطعی نمایند در غیر اینصورت نفرات جدید ...
 کسب مقام برتر منطقه
خانم سیده محدثه سیدعلی روته موفقیت شما در برنامه های علمی , اخلاقی , فعال برنامه های فرهنگی , دینی و برتر فعالیتهای دانش آموزی منطقه 5 را تبریک می گوییم.