سه شنبه 05 مرداد 1400

اخبار

 بامانانويي_شو
ثبت‌نام دوره هاي تابستانه‌ي آموزش نانو پژوهش‌سراي ابن‌سينا قطب كشوري نانوفناوري آغاز شد.🏖 ✅ پژوهش‌سراي دانش‌آموزي ابن‌سينا منطقه 15 تهران (قطب ...
 هفتمين دوره مسابقه بين المللي دانش آموزي دانش مغز
علاقمندان جهت شركت در اين مسابقه به فايل پيوست مراجعه نمايند
 پيش ثبت نام دوره هاي تابستانه پژوهش سراهاي دانش آموزي آغاز شد
پژوهش سراي هاي دانش آموزي اقدام به طراحي فعاليتهاي مكمل دانش آموزي در حوزه زيست فناوري وادبي جهت غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان عزيز نموده اند و در نظر دارند در ...

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο