شنبه 07 خرداد 1401

 
 
 
 
 
 تماس با پيمانكار سرويس

تاريخ  :  1391/07/19


قابل توجه اولياي گرامي در صورت هرگونه سوال يا هماهنگي در رابطه با سرويس مدرسه فقط با جناب آقاي حصاركي با شماره 09351500107 تماس حاصل فرماييد.
4/5 امتياز (34)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο