سه شنبه 29 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 چرا سكوت براي مغز مفيد است؟

تاريخ  :  1395/09/24
 بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال 2011 كه آلودگي صوتي ...


چرا سكوت براي مغز مفيد است؟

بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال 2011 كه آلودگي صوتي را «طاعون مدرن» ناميد، مدارك محكمي وجود دارد كه آلودگي هاي صوتي محيط اثرات مضر شديدي بر سلامت عمومي جامعه دارد.

با افزايش انواع صدا در محيط هاي درون و خارج از خانه، افراد بيشتري به دنبال سكوت هستند و در نتيجه آن تدابيري مانند رژيم سكوت 10 دقيقه اي صبحگاهي يا برنامه سكوت 10 روزه شكل گرفته است.

در ادامه چهار پيامد مثبت سكوت براي مغز بررسي شده اند كه موجب كاهش استرس و تمركز بيشتر مي شوند.

سكوت موجب كاهش استرس و تنش مي شود
بر اساس نتايج تحقيقات، آلودگي صوتي، عامل فشارخون بالا و حمله قلبي است و موجب كاهش شنوايي و افت سلامت عمومي بدن مي شود. صداهاي بلند با تحرك بخش آميگدال مغز كه وظيفه درك احساسات را برعهده دارد، باعث افزايش استرس و توليد هورمون كورتيزول مي شوند.
اين در حالي است كه سكوت داراي آثار مخالف آلودگي صوتي است و تنش را از مغز و بدن دور مي كند.
بر اساس تحقيقاتي كه در سال 2004 در نشريه Heart منتشر شد، دو دقيقه سكوت بيش از گوش دادن به موسيقي آرامش بخش، موجب از بين رفتن تنش و آرامش مي شود.

سكوت، توان ذهني را بازيابي مي كند
در زندگي روزمره، دائما اطلاعات حسي به مغز ارسال مي شوند و فرآيند تصميم گيري، حل مشكل و كنترل امور روزمره، بخش عمده اي از مغز را درگير مي كند. با اجراي مكرر اين فرآيندها، توجه و توان مغزي ما كاهش مي يابد و احتمالا در هنگام تمركز، حل مساله و ارايه ايده هاي جديد، با مشكل مواجه مي شويم. زماني كه از محرك هاي صوتي رهايي مي يابيم، مغز فرصتي براي بازسازي و بازيابي توان خود به دست مي آورد.

هنگام سكوت شبكه پيش فرض مغز فعال مي شود
هنگامي كه به تمركز يا مديتيشن مي پردازيم، شبكه پيش فرض مغز فعال مي شود. شبكه پيش فرض مغز در واقع شبكه اي از بخش هاي مختلف مغز است كه با يكديگر تعامل دارند و فعاليت آن ها به شدت با يكديگر ارتباط دارد. اين شبكه زماني بيشترين فعاليت را دارد كه شخص به دنياي خارج توجهي نداشته باشد. اين حالت مغزي امكان درك كامل تجارب، همدردي با سايرين، خلاقيت بيشتر و بهبود وضعيت روحي و رواني را فراهم مي كند.

سكوت امكان بازسازي سلول هاي مغز را فراهم مي كند
بر اساس تحقيقاتي كه در سال 2013 روي موش ها انجام گرفت و نتايج آن در نشريه Brain منتشر شد، دو ساعت سكوت روزانه منجر به شكل گيري سلول هاي جديد در هيپوكامپ مي شود. اين بخش از مغز مسئوليت يادگيري، حافظه و كنترل احساسات را برعهده دارد.
0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο