دوشنبه 24 مرداد 1401

آرشيو اخبار


 امروز روز احمد و تثبيت مرتضاست در دست مِهرِ دست خدا، دست مجتباست وآن نازدانه اي كه در آغوش مصطفي است باشد حسين فاطمه، سلطان قلب هاست وآن بانويي كه چرخ به تعظيم او خم است خيرالنّساي عالم و بانوي مريم است
 از دانش آموزان علاقمند دعوت مي شود براي ثبت نام روز چهارشنبه ۸ تير ماه به مدرسه مراجعه بفرمائيد . تمامي كلاسها ۱۲ جلسه مي باشد. كلاس اسكيت ۱۲ جلسه براي هر دانش آموز ۱۷۰۰۰۰ تومان و كلاس دفاع شخصي ۱۷۰۰۰۰ تومان و بقيه كلاسها ۱۵۰۰۰۰ تومان مي باشد.

 1  2  3  4  5  6  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο