جمعه 16 خرداد 1399

آرشيو اخبار

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز شنبه ١٧ خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس لاله 1 ساعت 10 - 9 👈 كلاس لاله 2 ساعت 11 - 10 👈 كلاس لاله 3 ساعت 12 - 11 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز سه شنبه 13 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس نسترن 1 ساعت 9 - 8 👈 كلاس نسترن 2 ساعت 10 - 9 👈 كلاس نسترن 3 ساعت 11 - 10 👈 كلاس مريم 1 ساعت 12 - 11 👈 كلاس مريم 2 ساعت 13 - 12 👈 كلاس مريم 3 ساعت 14 - 13 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز دوشنبه 12 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس ياس 2 ساعت 9:30 - 8 👈 كلاس ياس 1 ساعت 11 - 9:30 👈 كلاس ياس 3 ساعت 12:30 - 11

 1- طبق تاريخ هايي كه متعاقبآ اعلام خواهد شد به صورت كلاسي و در ساعت مشخص تنها يكي از والدين بدون حضور دانش آموز با همراه داشتن ماسك و دستكش و رعايت موارد بهداشتي و ايمني در مدرسه و محل مور نظر حضور بهم رسانند. 2- انجام امور مالي مدرسه ( تسويه و يا عودت مبالغ سرويس سال گذشته – شهريه سال گذشته و پرداخت شهريه سال جديد ) و دريافت تائيديه ثبت نام . 🔸🔸 ضمنآ خواهشمند است تمامي فيش واريزي خود را به همراه داشته باشيد 🔸🔸 3- تحويل برگه تائيديه ثبت نام به معلم و دريافت كارنامه و پوشه كار . 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸 نكته مهم: ۱- فقط از سايت اعلام شده (saja.medu.ir) جهت ثبت نام استفاده نمايند و از مراجعه به سايتهاي ديگر كه جعلي هستند پرهيز گردد. ۲- جهت مشاوره ثبت نام از تماس با تلفنهاي كه با شماره ۹ آغاز مي شوند اكيدا خودداري نماييد همگي جعلي وبراي سودجويي هستند.


 1_ اين بازگشايي براي تمام دانش اموزان نمي باشد. 2_ اين بازگشايي صرفا براي دانش اموزان براي رفع اشكال احتمالي مي باشد. 3_ حضور هيج دانش اموزي اجباري نمي باشد و كاملا اختياري است . 4_ امتياز خاصي براي دانش اموزان كه حضور پيدا مي كنند در نظر گرفته نخواهد شد (نمره و يا تاثيري در ارزشيابي و...) 5_ در اين زمان به هيچ عنوان كلاس آموزشي تشكيل نمي گردد و بصورت رسمي تدريس يا آموزش انجام نمي شود. صرفا معلم براي دانش اموزي كه مشكل دارد بصورت فردي رفع اشكال مي نمايد. 6_ دانش اموزاني كه صرفا براي ديدن معلم ( دل تنگي هاي كودكانه ) مي خواهند به مدرسه مراجعه كنند كاملا در شرايط كنوني ممنوع مي باشد. 7_ دانش اموزاني كه علائم سرماخوردگي ( سرفه ، تب و... ) دارند مراجعه نكنند. 👌 بنابراين صرفا چنانچه دانش اموزي اشكالي دارد مي تواند با رعايت شرايط زير به مدرسه مراجعه نمايد. ✅ شرايط حضور ؛ 1_ دانش اموزي كه تمايل به حضور دارد مي بايست به همراه يكي از والدين (پدر يا مادر ) مراجعه نمايد. حضور با ساير افراد خواهر ، برادر و... امكان پذير نمي باشد. 2_ در زمان حضور رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي برعهده والدين و دانش اموزان مي باشد ( مجهزبه دستكش ، ماسك ، مايع ضدعفوني و همچنين آب معدني براي هر دانش اموز الزامي است. ) 3_ مسئوليت رفت و آمد ( آوردن و بردن دانش اموز ) كاملا برعهده والدين مي باشد. دراين خصوص مسئولين مدرسه مجاز به گرفتن آژانس نمي باشند. 4_در صورت حضورصرفا وسايل ضروري ( دفتر ، كتاب و مداد پاكن ) همراه داشته باشند. 5_ با فرم لباس مدرسه حضور يافته و همراه داشتن وسايل غير مرتبط و همچنين گوشي پرهيز گردد. ⚡️ نكته پاياني ؛ انتظار داريم ؛ كماكان آموزش و رفع اشكال درسي فرزندانمان را ازطريق فضاي مجازي و تماس هاي تلفني انجام دهيم و حتي المقدور از حضور در مدرسه اجتناب نماييم. درصورتي كه نياز به مراجعه حضوري مي باشد لازم است پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كرده و نكات فوق را مد نظر قرارداده و تذكرات لازم را به فرزندمان بدهيم.


 1  2  3  4  5  6  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο