شنبه 11 آذر 1402

 
 
 
 
 
 معرفي كادر مدرسه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم سیده محترمه مطهری

مدیر

2

خانم اشرف السادات جلال زاده

معاون آموزشی

3

خانم افسانه صادقی

معاون آموزشی

4

خانم مرجان مقدس

معاون اجرایی

5

خانم کبری شیری

معاون پرورشی

6

خانم اشرف اسکندری

مربی پرورشی

7

خانم معصومه صلاحی کجور

مربی پرورشی

8

خانم مریم پاغر

متصدی سایت

9

خانم لیلا بیگلری خوشمرام

مشاور

10

خانم زهرا سروی

مشاور

11

خانم افسانه زند

مربی بهداشت

12

خانم زهرا کفراشی

مربی ورزش

13

خانم آیسان طائر قدس

مربی ورزش

14

خانم سیده کبری سعیدی

آموزگار پایه اول

15

خانم شهین گنج دانش

آموزگار پایه اول

16

خانم زهرا کریمیان

آموزگار پایه دوم

17

خانم نسرین بنائی

آموزگار پایه دوم

18

خانم فاطمه رضائی

آموزگار پایه دوم

19

خانم رضوان حیدریان

آموزگار پایه سوم

20

خانم حمیرا علی نژاد

آموزگار پایه سوم

21

خانم شیرین شادنوش

آموزگار پایه سوم

22

خانم طاهره موسوی جوردی

آموزگار پایه چهارم

23

خانم زهرا انوشه ایزئی

آموزگار پایه چهارم

24

خانم نسرین هدایتی

آموزگار پایه چهارم

25

خانم سمیه کریمی

آموزگار پایه پنجم

26

خانم آذر خرم روز

آموزگار پایه پنجم

27

خانم عالیه جوانان

آموزگار پایه پنجم

28

خانم الهام چراغعلی

آموزگار پایه ششم

29

خانم مریم محمدی

آموزگار پایه ششم

30

خانم نسرین پرچگانی

آموزگار پایه ششم

31

خانم امینی فرد

هنر

32

خانم صادق پور

هنر

33

خانم هدی کعبی راد

خدمتگزار

34

آقای علی اکبر شکوری

خدمتگزار

35

آقای حبیب اله یارعلی

سرایدار


تعداد بازديد :6445
4.2/5 امتياز (98)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο