سه شنبه 06 آبان 1399

 
 
 
 
 
 معرفي كادر مدرسه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم سیده محترمه مطهری

مدیر

2

خانم اشرف السادات جلال زاده

معاون آموزشی

3

خانم افسانه صادقی

معاون آموزشی

4

خانم مرجان مقدس

معاون اجرایی

5

خانم کبری شیری

معاون پرورشی

6

خانم اشرف اسکندری

مربی پرورشی

7

خانم معصومه صلاحی کجور

مربی پرورشی

8

خانم مریم پاغر

متصدی سایت

9

خانم لیلا بیگلری خوشمرام

مشاور

10

خانم زهرا سروی

مشاور

11

خانم افسانه زند

مربی بهداشت

12

خانم مریم رزاق زاده

مربی ورزش

13

خانم آیسان طائر قدس

مربی ورزش

14

خانم مریم کوشمغانی

آموزگار پایه اول

15

خانم شهین گنج دانش

آموزگار پایه اول

16

خانم سیده کبری سعیدی

آموزگار پایه اول

17

خانم نسرین معتبرزاده

آموزگار پایه دوم

18

خانم خدیجه مختاری نیسیانی

آموزگار پایه دوم

19

خانم طیبه اجاقی

آموزگار پایه دوم

20

خانم شهناز مناف زاده

آموزگار پایه سوم

21

خانم حمیرا علی نژاد

آموزگار پایه سوم

22

خانم شیرین شادنوش

آموزگار پایه سوم

23

خانم طاهره موسوی جوردی

آموزگار پایه چهارم

24

خانم زهرا انوشه ایزئی

آموزگار پایه چهارم

25

خانم نسرین هدایتی

آموزگار پایه چهارم

26

خانم آزاده معصومی

آموزگار پایه پنجم

27

خانم آذر خرم روز

آموزگار پایه پنجم

28

خانم مریم محمدی

آموزگار پایه پنجم

29

خانم سهیلا احمدی فر

آموزگار پایه ششم

30

خانم شراره زارع پور

آموزگار پایه ششم

31

خانم مرجان عباسی

آموزگار پایه ششم

32

خانم معصومه جعفری

هنر

33

خانم هدی کعبی راد

خدمتگزار

34

آقای محمد زلقی

خدمتگزار

35

آقای محمود ریکی پناه

سرایدار


تعداد بازديد :11070
4.2/5 امتياز (98)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο