سه شنبه 29 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 معرفي كادر مدرسه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم سیده محترمه مطهری

مدیر

2

خانم حمیرا علی نژاد

معاون آموزشی

3

خانم طاهره موسوی جوردی

معاون آموزشی

4

خانم مریم پاغر

متصدی سایت

5

خانم معصومه صلاحی کجور

معاون پرورشی

6

خانم زهرا کفراشی

مربی پرورشی

7

خانم لیلا بیگلری خوشمرام

مشاور

8

خانم زهرا سروی

مشاور

9

خانم رزیتا ناروئی

مربی بهداشت

10

خانم ساره ابراهیمی

مربی ورزش

11

خانم عصمت جمشیدی

آموزگار پایه اول

12

خانم فرحناز صادقی نیا

آموزگار پایه اول

13

خانم فریده امیرلو

آموزگار پایه اول

14

خانم زهرا کریمیان

آموزگار پایه دوم

15

خانم سیده زهرا سجادی

آموزگار پایه دوم

16

خانم فاطمه رضائی

آموزگار پایه دوم

17

خانم مریم طهماسبی

آموزگار پایه سوم

18

خانم شیرین شادنوش

آموزگار پایه سوم

19

خانم سارا نقی بیرانوند

آموزگار پایه سوم

20

خانم راحله نصیری راد

آموزگار پایه چهارم

21

خانم نصیبه تورانلو

آموزگار پایه چهارم

22

خانم زهرا سادات عابدی

آموزگار پایه چهارم

23

خانم فریبا یاوری فرد

آموزگار پایه پنجم

24

خانم عالیه جوانان

آموزگار پایه پنجم

25

خانم مریم مسعودی

آموزگار پایه پنجم

26

خانم الهام چراغعلی

آموزگار پایه ششم

27

خانم الهه سادات ابراهیمی

آموزگار پایه ششم

28

خانم نسرین پرچگانی

آموزگار پایه ششم

29

خانم هدی کعبی راد خدمتگزار

30

خانم فاطمه علمشاهی خدمتگزار

31

آقای محمود ریکی پناه

سرایدار


تعداد بازديد :7270
4.2/5 امتياز (98)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο