سه شنبه 06 مهر 1400

 
 
 
 
 
 معرفي كادر مدرسه


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم سیده محترمه مطهری

مدیر

2

خانم اشرف السادات جلال زاده

معاون آموزشی

3

خانم افسانه صادقی

معاون آموزشی

4

خانم مرجان مقدس

معاون اجرایی

5

خانم کبری شیری

معاون پرورشی

6

خانم اشرف اسکندری

مربی پرورشی

7

خانم معصومه صلاحی کجور

مربی پرورشی

8

خانم مریم پاغر

متصدی سایت

9

خانم لیلا بیگلری خوشمرام

مشاور

10

خانم زهرا سروی

مشاور

11

خانم افسانه زند

مربی بهداشت

12

خانم مریم رزاق زاده

مربی ورزش

13

خانم آیسان طائر قدس

مربی ورزش

14

خانم مریم امینی فرد

آموزگار پایه اول

15

خانم شهین گنج دانش

آموزگار پایه اول

16

خانم سیده کبری سعیدی

آموزگار پایه اول

17

خانم مریم کوشمغانی

آموزگار پایه دوم

18

خانم نسرین معتبرزاده

آموزگار پایه دوم

19

خانم زهرا کریمیان

آموزگار پایه دوم

20

خانم شهناز مناف زاده

آموزگار پایه سوم

21

خانم حمیرا علی نژاد

آموزگار پایه سوم

22

خانم شیرین شادنوش

آموزگار پایه سوم

23

خانم طاهره موسوی جوردی

آموزگار پایه چهارم

24

خانم زهرا انوشه ایزئی

آموزگار پایه چهارم

25

خانم نسرین هدایتی

آموزگار پایه چهارم

26

خانم سمیه کریمی

آموزگار پایه پنجم

27

خانم آذر خرم روز

آموزگار پایه پنجم

28

خانم عالیه جوانان

آموزگار پایه پنجم

29

خانم مریم محمدی

آموزگار پایه ششم

30

خانم شراره زارع پور

آموزگار پایه ششم

31

خانم نسرین پرچگانی

آموزگار پایه ششم

32

خانم حبیبی

هنر

33

خانم هدی کعبی راد

خدمتگزار

34

آقای علی اکبر شکوری

خدمتگزار

35

آقای حبیب اله یارعلی

سرایدار


تعداد بازديد :1934
4.2/5 امتياز (98)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο