یکشنبه 05 تير 1401

 
 
 
 
 
 اسامي اعضاي انجمن 1401-1400

تاريخ  :  1395/07/13


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

1

آقای دکتر فرهاد رحیمی

رئیس انجمن

2

آقای مهندس مهدی پیلوا

نائب رئیس

3

آقای سید محمدمهدی جدایی

عضو اصلی

4

خانم دکتر نرگس غلامی

عضو اصلی

5

خانم دکتر زهرا کوهساری

عضو اصلی

6

آقای دکتر حسین ریاضی

عضو اصلی

7

آقای مهندس مهدی باقرزاده

عضو اصلی

8

آقای عباس افراسیابی

عضو اصلی

9

آقای مهندس شهروز دهقانی پور

عضو اصلی
0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο