چهارشنبه 28 مهر 1400

 
 
 
 
 
 اسامي اعضاي انجمن 1400-1399

تاريخ  :  1395/07/13


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

1

آقای دکتر فرهاد رحیمی

رئیس انجمن

2

سرکار خانم دکتر غلامی

نائب رئیس

3

آقای رضابابالو

عضو اصلی

4

آقای جلال زاده

عضو اصلی

5

خانم مهندس ستاری

عضو اصلی

6

خانم دکتر کوهساری

عضو اصلی

7

خانم جان بزرگی

عضو اصلی

8

آقای مهندس پیلوا

عضو اصلی

9

آقای مهندس بنازاده

عضو اصلی

10

آقای مهندس باقرزاده

عضو اصلی

0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο