جمعه 04 مهر 1399

 
 
 
 
 
 اسامي اعضاي انجمن 99-98

تاريخ  :  1395/07/13


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

1

فرهاد رحیمی

رئیس انجمن

2

محمدرضابابالو

نایب رئیس

3

محمدکاظم کوهی

عضو اصلی

4

نرگس غلامی

عضو اصلی

5

هما هاشمی

عضو اصلی

6

امیر قاسمی

عضو اصلی

7

مهدیه لواف

عضو اصلی

8

داریوش مهدوی

عضو اصلی

9

زهره غلامی

عضو اصلی


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο