یکشنبه 04 فروردين 1398

آرشيو اخبار -> واحد فناوري اطلاعات


 با توجه به شیوه نامه آموزش و پرورش , دانش آموزان عزیز به انتخاب خودشان فقط یکی از فعالیت های سه گانه فایل پیوست ( داستان خوانی , داستان نویسی یا داستان گویی ) را انجام دهند.

 1  2  3  4  5  6  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο