پنج شنبه 16 مرداد 1399

آرشيو اخبار -> واحد فناوري اطلاعات

 ⚠️ شبكه آموزشي دانش‌آموز (شاد) هيچ صفحه‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي (اينستاگرام، توييتر، تلگرام و...) ندارد و تمامي صفحات موجود تقلبي هستند. ⭕️ اخبار رسمي شاد را از كانال @shadofficial در سامانه شاد و پرتال medu.ir پيگيري نماييد. 🛑 آخرين نسخه اپليكيشن شاد را تنها از طريق آدرس زير دريافت نماييد و به هيچ وجه به ساير منابع اعتماد نكنيد: Shaddl.medu.ir

 به اطلاع مي رساند اولياي گرامي ورودي پايه اول جهت ثبت نام كتب درسي دانش آموزان به آدرس irtextbook.ir يا irtextbook.com مراجعه نماييد.

 به اطلاع مي رساند اولياي گرامي ورودي پايه اول كه پرونده تشكيل داده اند و جهت دريافت برگه سنجش مراجعه نكرده اند , حتما روز دوشنبه 16 تيرماه به مدرسه مراجعه نمايند. 👈 اولياي گرامي كه عكس دانش آموز از نواقص پرونده مي باشد حتما عكس همراه داشته باشند 👈 به دليل حفظ ايمني و سلامت خود و همكاران حتما با رعايت كامل نكات بهداشتي و فاصله ايمني در مدرسه حضور بهم رسانيد

 اولياي گرامي ورودي پايه اول كه پرونده تشكيل داده اند جهت دريافت معرفي به پايگاه هاي سنجش حتما فردا چهارشنبه 11 تيرماه از ساعت 7 به مدرسه مراجعه نمايند. 👈 اولياي گرامي كه عكس دانش آموز از نواقص پرونده مي باشد حتما عكس همراه داشته باشند 👈 به دليل حفظ ايمني و سلامت خود و همكاران حتما با رعايت كامل نكات بهداشتي و فاصله ايمني در مدرسه حضور بهم رسانيد به اطلاع مي رساند اولياي گرامي كه در روزهاي تعيين شده جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد مراجعه نكرده اند فقط روز دوشنبه 19 خرداد ماه طبق جدول زمانبندي مراجعه نماييد: 👈 پايه هاي اول و دوم و سوم از ساعت 10 - 8:30 👈 پايه هاي چهارم و پنجم از ساعت 11:30 - 10 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز يكشنبه 18 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس نرگس 3 ساعت 9:30 - 8 👈 كلاس نرگس 1 ساعت 11 - 9:30 👈 كلاس نرگس 2 ساعت 12:30 - 11 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز شنبه ١٧ خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس لاله 1 ساعت 10 - 9 👈 كلاس لاله 2 ساعت 11 - 10 👈 كلاس لاله 3 ساعت 12 - 11 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز سه شنبه 13 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس نسترن 1 ساعت 9 - 8 👈 كلاس نسترن 2 ساعت 10 - 9 👈 كلاس نسترن 3 ساعت 11 - 10 👈 كلاس مريم 1 ساعت 12 - 11 👈 كلاس مريم 2 ساعت 13 - 12 👈 كلاس مريم 3 ساعت 14 - 13 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 1  2  3  4  5  6  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο