سه شنبه 07 بهمن 1399

 
 
 
 
 
 نقش ارتباط موثر در تربيت فرزندان و پيشگيري از آسيب ها

تاريخ  :  1395/09/24
 رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد وابسته به ارتباط موثر و مطلوب والدين و مربيان تربيتي مي باشد. خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون...


نقش ارتباط موثر در تربيت فرزندان و پيشگيري از آسيب ها

رشد مطلوب و سالم فرزندان در تمام ابعاد وابسته به ارتباط موثر و مطلوب والدين و مربيان تربيتي مي باشد.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است، لذا خانواده سالم در سلامت فرزندان و سپس سلامت جامعه نقش مهمي دارد.
بنابراين ضروريست خانواده از مراحل رشد و خصوصيات ، ويژگي ها، نيازها و نحوه تعامل در سنين مختلف آگاهي داشته باشند.
شيوه هاي برقراري ارتباط با فرزندان در هر دوره رشد( تولد تا نوجواني و جواني) و از كودكي به كودك ديگر متفاوت است.
در ارتباط موثر ، والدين و مربيان مي بايست كه پيام هاي خود رامتناسب با نياز ها، رغبت ها، و طراز تحول فردي بيان نمايند تا براي فرزندان قابل درك باشد.
كليد اصلي شيوه تربيتي مناسب درك شخصيت، خلق و خوي كودك و نوجوان است تا در كنار آن بتوان استعدادها و تمايلات وي را بهتر شناسايي كرد.
در ميان مراحل حساس رشد ، دوره نوجواني و بلوغ ويژگي هاي خاص و منحصر به فرد خود را دارد:
- نوجواني حساس ترين دوران زندگي است
- عوامل مختلف زيستي، رواني و اجتماعي در بروز دوره نوجواني دخالت دارند.
- نوجواني دوره اي است كه حدود و هم چنين طول مدت آن چندان مشخص نيست و بسته به افراد و جوامع گوناگون متغيير است.
-نوجواني دوران استقلال طلبي و استقلال خواهي است.
- دوره رشد اندام جسماني ، جنسي و رشد و بازسازي ارزش هاست.
- دوران فشار و طوفان جنسي ، جسمي و بخصوص افزايش اطلاعات سياسي، تحصيلي، اجتماعي ، اقتصادي و تغيير خلق و خوي و عادات گذشته است.
- نوجواني دوره تعارض ها و درك تناقض هاست؛ لذا نوجوانان و جوانان را بيشتر در يابيم و با آن ها همدلي كنيم و ضمن درك و همدلي آن ها را بشنويم.

# نمونه كليد واژه هايي كه ارتباط را قطع مي كند يا مانع ارتباط موثر مي شود:

- حرف فرزند ياطرف مقابل را قطع كردن،
- اجازه تفكر و تحليل ندادن،
-ايراد گرفتن و انتقاد زياد كردن.
- اشاره به اتفاقات يا شكست هاي گذشته فرد
- استفاده از كلمات يا جملات تهديد آميز.
- انكار احساسات و عواطف فرد ؛
- نصيحت زياد و همراه با غلو و دروغ گويي؛
- طعنه و گوشه كنايه زدن؛
- استفاده از كلمات تحقير آميز.

# نمونه جملات ارتباطي براي باز نگه داشتن خطوط ارتباط(ساختارهاي ارتباطي):
- مايلم در باره آن بيشتر بشنوم( هنگام مكالمه با فرزند يا فرد ديگري راجع به موضوعي)
- بيشتر در باره آن به من بگو،
- عالي، دارم مي شنوم.
- مي فهمم، درك مي كنم چه مي گويي.
- خودت در باره آن چه فكر مي كني؟
- دوست داري در باره آن بيشتر صحبت كني؟
- آيا چيز ديگري هم وجود دارد كه مايليد در باره آن صحبت كنيد؟
- آن جالب بود.
- فوق العاده است.
- من به اين موضوع علاقه مندم( من هم دوست دارم).
- براي من بيشتر توضيح مي دهي...


منبع : سلسله مباحث تربيت فرزندان ، تهيه و تنظيم: دكتر عزيزاله بابلي بهمئي مدرس دانشگاه، مشاور مدرسه و خانواده
0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο