چهارشنبه 02 تير 1400

 
 
 
 
 
 جشن تكليف شكوفه هاي تازه مكلف شده شاهد حضرت زينب (س) در فضاي مجازي

تاريخ  :  1400/02/31
 براي پيشگيري از انتشارويروس كرونا آيين جشن تكليف دانش آموزان پايه سوم ابتدايي دربستر شبكه شاد برگزار شد. در اين مراسم برنامه هاي جذابي از قبيل: مسابقه، لايو عمو روحاني و زنگ احكام، در كانال مدرسه برگزار شد.دانش‌آموزان با ورود به سن تكليف، موظف به انجام احكام الهي هستند و اقامه نماز، رعايت محرم و نامحرم، اهميت حفظ حجاب براي دختران، خواندن قرآن و گرفتن روزه را سرلوحه كارهاي روزمره خود قرار خواهند داد.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :76 كيلوبايت
عرض : 480
ارتفاع : 640
اندازه :105 كيلوبايت
عرض : 796
ارتفاع : 735
اندازه :52 كيلوبايت
عرض : 480
ارتفاع : 490
اندازه :82 كيلوبايت
عرض : 480
ارتفاع : 640
اندازه :65 كيلوبايت
عرض : 324
ارتفاع : 717
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο