سه شنبه 06 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 همراه با كودك سه ساله در نمايشگاه منزل به منزل همراه بابام

تاريخ  :  1398/07/14
 به مناسبت فرارسيدن ايام اربعين حسيني و روزهاي آغازين ماه صفر و شهادت سه ساله خاندان نبوت دختر كوچك قيام عاشورا حضرت رقيه (س) و به منظور آشنايي كودكان و نسل آينده با فرهنگ جهاد و شهادت , نمايشگاهي با عنوان " منزل به منزل همراه بابام " در دبستان شاهد حضرت زينب (س) برپاست. در اين نمايشگاه وقايع كاروان امام حسين (ع) در مقطع زماني خروج ايشان از مدينه تا خرابه شام به صورت مصور همراه با روايتگري اجرا مي گردد. همچنين در بخشي از نمايشگاه دانش آموزان با نمايش تعزيه از زبان حضرت رقيه (س) قسمت هايي از وقايع خرابه شام را به نمايش گذشته اند. در پايان پرچم حرم حضرت رقيه (س) به نيت تبرك و تيمم بين دانش آموزان گردانده شد.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :157 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :143 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :137 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :162 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :156 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :135 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :139 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :140 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :145 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :119 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :123 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :140 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :148 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :149 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :128 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :127 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :175 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
اندازه :111 كيلوبايت
عرض : 640
ارتفاع : 427
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο