جمعه 16 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 همايش پياده روي دانش آموزان پايه ششم

تاريخ  :  1398/08/13
 همايش پياده روي به مناسبت بزرگداشت هفته تربيت بدني و ورزش با حضور دانش آموزان پايه ششم و همكاران تربيت بدني برگزار شد. در اين مراسم دانش آموزان مسير مدرسه تا مسجد الزهرا را پياده طي نمودند و پس از با غبار روبي و عطر افشاني گلزار شهداي گمنام شهرك آپادانا , نماز جماعت برگزار نمودند. در پايان نيز به انجام حركات ورزشي پرداختند.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :188 كيلوبايت
عرض : 705
ارتفاع : 450
اندازه :185 كيلوبايت
عرض : 656
ارتفاع : 450
اندازه :136 كيلوبايت
عرض : 730
ارتفاع : 450
اندازه :118 كيلوبايت
عرض : 734
ارتفاع : 450
اندازه :121 كيلوبايت
عرض : 721
ارتفاع : 450
اندازه :200 كيلوبايت
عرض : 729
ارتفاع : 450
اندازه :155 كيلوبايت
عرض : 726
ارتفاع : 450
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο