جمعه 16 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 مسابقات مادر و دختري به مناسبت هفته بهداشت روان برگزار شد

تاريخ  :  1398/08/14
 به مناسبت هفته بهداشت روان مسابقات مادر دختري در مدرسه برگزار شد. در اين ماسابقات كه در سه ايستگاه پرتاب توپ در سبد , دو سرعت و بازي وسطي برگزار شد , دانش آموزان پايه پنجم به همراه مادرانشان در سه گروه به رقابت پرداختند. هدف از برگزاري اين برنامه ايجاد يك روز شاد براي دانش آموزان بود.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :174 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :165 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :173 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :165 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :167 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :151 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :163 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :179 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
اندازه :176 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 450
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο