سه شنبه 06 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 اجراي نمايش بيمه

تاريخ  :  1398/09/04
 اجراي گروه نمايشي جهت آگاهي بخشيدن و آشنا نمودن دانش آموزان با فرهنگ بيمه امروز در نمازخانه مدرسه براي پايه هاي اول و پنجم


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :188 كيلوبايت
عرض : 916
ارتفاع : 576
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο