سه شنبه 06 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 برگزاري كارگاه نمددوزي پايه سوم

تاريخ  :  1398/09/05
 كارگاه نمددوزي ويژه دانش آموزان پايه سوم با همكاري پژوهش سراي جوان منطقه امروز برگزار شد. در اين كارگاه كه با هدف آشنايي با اين هنر و رشدخلاقيت بود دانش آموزان با نمد كيف پول ساختند.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :172 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 535
اندازه :317 كيلوبايت
عرض : 800
ارتفاع : 545
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο