جمعه 16 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 والدين محترم پايه اول كه براي شركت در مشاوره گروهي ثبت نام كرده بودند لطفا فرداچهارشنبه 98/9/6 در ساعتهاي تعيين شده در واحد مشاوره واقع در طبقه دوم ساختمان عفت مدرسه حضور بهم رسانند. با تشكر - واحد مشاوره

تاريخ  :  1398/09/05


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο