جمعه 16 خرداد 1399

 
 
 
 
 
 📣📣 معاون هماهنگي امور عمراني استاندار تهران گفت: در پي تداوم آلودگي هوا در سطح استان فردا يكشنبه مدارس سطح اين استان در تمامي مقاطع به غير از شهرستان فيروزكوه، دماوند و پرديس تعطيل است 📣📣

تاريخ  :  1398/09/09


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο