چهارشنبه 07 آبان 1399

 
 
 
 
 
 گر سر برود ز سر هوايت نرود *** تاثير طلسم چشم هايت نرود

تاريخ  :  1399/01/09
 🌷🌷 روزت مبارك پاسدار اسلام 🌷🌷 سوم شعبان ، ميلاد خجسته امام حسين عليه السلام و روز پاسدار ، بر سبز پوشان هميشه مقتدر سپاه ، مبارك و فرخنده باد 🌷


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο