سه شنبه 29 مهر 1399

 
 
 
 
 
 ثبت نام مدارس شاهد سال تحصيلي 1400 - 99

تاريخ  :  1399/02/27
 نكته مهم: ۱- فقط از سايت اعلام شده (saja.medu.ir) جهت ثبت نام استفاده نمايند و از مراجعه به سايتهاي ديگر كه جعلي هستند پرهيز گردد. ۲- جهت مشاوره ثبت نام از تماس با تلفنهاي كه با شماره ۹ آغاز مي شوند اكيدا خودداري نماييد همگي جعلي وبراي سودجويي هستند.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο