سه شنبه 29 مهر 1399

 
 
 
 
 
 ** اطلاعيه مهم ثبت نام **

تاريخ  :  1399/03/11
 1- طبق تاريخ هايي كه متعاقبآ اعلام خواهد شد به صورت كلاسي و در ساعت مشخص تنها يكي از والدين بدون حضور دانش آموز با همراه داشتن ماسك و دستكش و رعايت موارد بهداشتي و ايمني در مدرسه و محل مور نظر حضور بهم رسانند. 2- انجام امور مالي مدرسه ( تسويه و يا عودت مبالغ سرويس سال گذشته – شهريه سال گذشته و پرداخت شهريه سال جديد ) و دريافت تائيديه ثبت نام . 🔸🔸 ضمنآ خواهشمند است تمامي فيش واريزي خود را به همراه داشته باشيد 🔸🔸 3- تحويل برگه تائيديه ثبت نام به معلم و دريافت كارنامه و پوشه كار . 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات