جمعه 04 مهر 1399

 
 
 
 
 
 📣📣 قابل توجه اولياي گرامي پايه هاي اول و سوم 📣📣

تاريخ  :  1399/03/12
 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز سه شنبه 13 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس نسترن 1 ساعت 9 - 8 👈 كلاس نسترن 2 ساعت 10 - 9 👈 كلاس نسترن 3 ساعت 11 - 10 👈 كلاس مريم 1 ساعت 12 - 11 👈 كلاس مريم 2 ساعت 13 - 12 👈 كلاس مريم 3 ساعت 14 - 13 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο