جمعه 04 مهر 1399

 
 
 
 
 
 ** قابل توجه اولياي گرامي **

تاريخ  :  1399/03/17
 به اطلاع مي رساند اولياي گرامي كه در روزهاي تعيين شده جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد مراجعه نكرده اند فقط روز دوشنبه 19 خرداد ماه طبق جدول زمانبندي مراجعه نماييد: 👈 پايه هاي اول و دوم و سوم از ساعت 10 - 8:30 👈 پايه هاي چهارم و پنجم از ساعت 11:30 - 10 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο