شنبه 05 مهر 1399

 
 
 
 
 
 اطلاعيه دريافت كتاب

تاريخ  :  1399/06/09
 اطلاعيه دريافت كتاب اولياي گرامي لطفا طبق جدول زمانبندي و در روز و ساعت مقرر با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي جهت دريافت كتاب در مدرسه حضور داشته باشيد


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :146 كيلوبايت
عرض : 549
ارتفاع : 683
اندازه :76 كيلوبايت
عرض : 695
ارتفاع : 387
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο