شنبه 05 مهر 1399

 
 
 
 
 
 اولياي محترمي كه تا كنون موفق به تهيه و سفارش روپوش نشده اند در صورت تمايل مي توانند روز سه شنبه 18 شهريور ماه ساعت ۹ الي ۱۲ به مدرسه مراجعه فرمايند.لازم به ذكر است تاريخ فوق آخرين مهلت جهت تهيه روپوش مي باشد. با تشكر

تاريخ  :  1399/06/13


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο