چهارشنبه 07 آبان 1399

 
 
 
 
 
 نگاه كودكان نيازمند دستان پرمهر شما را مي طلبد

تاريخ  :  1399/06/30
 خيران مي توانند كمك هاي نقدي و غير نقدي مورد نياز دانش آموزان شامل كيف و كفش ، لوازم التحرير ، لباس فرم مدارس را از فردا به مدرسه تحويل دهند.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο