شنبه 15 آذر 1399

 
 
 
 
 
 برگزاري اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان

تاريخ  :  1399/08/24
 اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان با حضور تمامي اعضا امروز در دبستان برگزار گرديد. در اين جلسه با راي حداكثر اعضا , جناب آقاي دكتر رحيمي به عنوان رئيس انجمن و سركار خانم دكتر غلامي به عنوان نايب رئيس و جناب آقاي مهندس پيلوا به عنوان منشي انتخاب شد.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :26 كيلوبايت
عرض : 480
ارتفاع : 518
اندازه :28 كيلوبايت
عرض : 480
ارتفاع : 510
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο