پنج شنبه 02 بهمن 1399

 
 
 
 
 
 جلسه هم انديشي اعضاي محترم انجمن و نمايندگان كلاسها

تاريخ  :  1399/09/22
 جلسه هم انديشي اعضاي محترم انجمن دبستان شاهد حضرت زينب (س) و نماينگان كلاس هاي دوره دوم از ساعت ۸ الي ۱۰ ودروه اول از ساعت ۱۰ الي ۱۲ در نمازخانه دبستان برگزار شد. در اين جلسه ضمن تشكر مديريت محترم دبستان از همكاري در امر آموزش وپرورش دانش آموزان اعضاي محترم انجمن با نظر سنجي و هم انديشي در رابطه با بهينه سازي چگونگي استفاده از فضاي مجازي و افزايش يادگيري آنها تبادل نظر فرمودند . سپس خانم مشاور سركار خانم خوشمرام در رابطه با آسيب ها ي فضاي مجازي و امكان تعامل اوليا با مشاور واساتيد با برنامه ريزي خاص صحبت شد . در پايان معاونين آموزشي به توجه بيشتر به وضعيت آموزشي و توجه به بخشنامه هاي طرح هاي اجرايي منطقه توضيح دادند.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :245 كيلوبايت
عرض : 1152
ارتفاع : 864
اندازه :471 كيلوبايت
عرض : 1224
ارتفاع : 1632
اندازه :499 كيلوبايت
عرض : 1224
ارتفاع : 1632
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο