پنج شنبه 02 بهمن 1399

 
 
 
 
 
 كسب رتبه اول استاني اقدام پژوهي توسط سركار خانم مطهري مديريت دبستان و سركار خانم صادقي را خدمت ايشان تبريك عرض ميكنيم.

تاريخ  :  1399/10/17
 به مناسبت هفته پژوهش جلسه وبينال سازمان آموزش وپرورش شهر تهران برگزار گرديد. در اين جلسه جناب آقاي دكتر فولادوند به ترويج كتاب خواني در راستاي پرورش دانش آموزان خلاق و پژوهشگر اشاره نمودند. همچنين از رتبه هاي استاني اقدام پژوهي با حضور رياست محترم آموزش و پرورش منطقه 5 جناب آقاي شهباز بيگي تقدير شد. به همين منظور كسب رتبه اول استاني اقدام پژوهي توسط سركار خانم مطهري مديريت دبستان و سركار خانم صادقي را خدمت ايشان تبريك عرض ميكنيم.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο