چهارشنبه 02 تير 1400

 
 
 
 
 
 ** پيش ثبت نام پايه اول ابتدايي در مدارس شاهد فعال شد **

تاريخ  :  1400/03/11
 اولياء گرامي براي پيش ثبت نام در مدارس شاهد پس از ورود به سامانه پادا به آدرس https://pada.medu.ir/ ، روي گزينه ثبت دانش آموزان جديدالورود شاهد كيليك نمايند و مراحل پيش ثبت نام را تا انتها انجام دهيد.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο