سه شنبه 05 مرداد 1400

 
 
 
 
 
 با سلام وآرزوي سلامتي حضور محترم اولياي گرامي ⚘ ارائه كارنامه ⚘ وثبت نام سال جديد با شهريه مصوب شاهد سال ۱۴۰۱_ ۱۴۰۰ ⚘لطفا به ساعات در نظر گرفته شده به هر كلاس توجه نماييد

تاريخ  :  1400/03/22
 ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه اول شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ نسترن ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم نسترن ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ نسترن ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه دوم يكشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ لاله ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم لاله ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ لاله ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه سوم دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ مريم ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم مريم ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ مريم ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه چهارم سه شنبه ۲۵ خرداد۱۴۰۰ نرگس ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم نرگس ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ نرگس ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه پنجم چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ياس ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم ياس۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ ياس۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :119 كيلوبايت
عرض : 1084
ارتفاع : 736
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο