سه شنبه 05 مرداد 1400

 
 
 
 
 
 ** كسب رتبه سوم منطقه اي رشته قرائت قرآن كريم توسط دانش آموز فاطيما رضائي را خدمت اين عزيز و خانواده محترمشان تبريك عرض مي كنيم **

تاريخ  :  1400/03/26


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο