سه شنبه 05 مرداد 1400

 
 
 
 
 
 ** كسب رتبه دوم منطقه اي رشته طراحي توسط دانش آموز فاطمه اميني پور را خدمت اين عزيز و خانواده محترمشان تبريك عرض مي كنيم **

تاريخ  :  1400/03/31


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο