چهارشنبه 06 مهر 1401

 
 
 
 
 
 پيش ثبت نام دوره هاي تابستانه پژوهش سراهاي دانش آموزي آغاز شد

تاريخ  :  1400/04/07
 پژوهش سراي هاي دانش آموزي اقدام به طراحي فعاليتهاي مكمل دانش آموزي در حوزه زيست فناوري وادبي جهت غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان عزيز نموده اند و در نظر دارند در جهت پيشرفت دانش فناوريهاي نوين دانش آموزان، دراين محورهاي علمي دوره هاي زعلمي وپژوهشي برگزار نمايند. جهت پيش ثبت نام به لينك زير مراجعه فرمائيد: andishehpouya-tehsch10.medu.ir به جهت محدود بودن ظرفيت اولويت با كساني خواهد بود كه زودتر ثبت نام نمايند. لطفا اطلاعات پوستر را به دقت مطالعه و سريعا نسبت به انجام پيش ثبت نام در دوره هاي درخواستي اقدام نمائيد.


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :61 كيلوبايت
عرض : 512
ارتفاع : 696
اندازه :64 كيلوبايت
عرض : 473
ارتفاع : 670
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο