دوشنبه 08 آذر 1400

 
 
 
 
 
 اطلاعيه ثبت نام سرويس مدرسه

تاريخ  :  1400/07/17
 اولياي گرامي مي توانند جهت ثبت نام الكترونيك سرويس حمل و نقل دانش آموزان سال تحصيلي 1401-1400 از طريق سامانه هوشمند نظارت و قرارداد سرويس مدارس شهر تهران به آدرس https://sns.tehranedu.ir/ اقدام نمايند. بديهي است ارايه خدمات سرويس دانش اموزي به اوليا خارج از سيستم ثبت نام الكترونيك انجام نمي شود.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο