یکشنبه 03 بهمن 1400

 
 
 
 
 
 مراحل ثبت نام الكترونيك سرويس حمل و نقل دانش آموزان

تاريخ  :  1400/08/30
 لطفا جهت ثبت نام الكترونيك سرويس حمل و نقل دانش آموزان سال تحصيلي 1401-1400 پس از ورود به سامانه هوشمند نظارت و قرارداد سرويس مدارس شهر تهران به آدرس https://sns.tehranedu.ir/ از قسمت ثبت نام دانش آموز جديد و با وارد كردن كد ملي دانش آموز طبق عكس پيوست نسبت به ثبت نام دانش آموز اقدام نماييد.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο